CFA pāļu un CCFA pāļu atbalsta sienas izbūve vairāk, kā 10 m dziļai būvbedrei ziemas apstāķļos.

Daugavgrīvas iela, Rīga

Projekts

Jaunas knalizačijas sūkņu stacijas izbūve Daugavgrīvas ielā, Rīgā.

Izaicinājums

Pāļu izbūves darbi ziemas apstākļos un strādājot 2 maiņās, darbus veicot nepārtraukti visu diennakti.

Risinājums

«CFA» un «CCFA» pāļi ar 620 mm dieametru sasniedzot 24m garumu ar stiegrojumu pilnā pāļa garumā.

Informācija par projektu

Īpašnieks(-i)

Osins, Rihards

Keller uzņēmuma vienība(-s)

Keller NEE

Galvenais darbuzņēmējs(-i)

VELVE SIA

Inženieris(-i)

Osins, Rihards