Mēs uzņēmumā Keller esam apņēmušies labāk izprast savu ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā un sadarboties ar klientiem un ieinteresētajām pusēm, lai samazinātu iespējamo ietekmi.

Ko mums nozīmē ilgtspējība

Mēs definējam, ko uzņēmumam Keller nozīmē ilgtspēja, izmantojot četrus P:

Mūsu ilgtspējības saistības

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM) ir vērsti uz pasaules lielāko problēmu risināšanu un nodrošina universālu ilgtspējības valodu.

Tie arī sniedz noderīgu pamatu, lai saprastu, kā dažādi projekti un darbības, ko mēs veicam iekš Keller dod ieguldījumu.

Mēs uzskatām, ka vislielāko ietekmi varam panākt, īstenojot šādus astoņus mērķus, kas ir visciešāk saistīti ar mūsu pamatdarbību.

Mūsu vadošā loma

Katru dienu cilvēki visā pasaulē dzīvo un strādā uz grunts, ko sagatavojis uzņēmums Keller, pasaulē lielākais ģeotehnisko darbu speciālists.

Labākie risinājumi

Mūsu metodes, ko izmanto atsevišķi vai apvienojumā, ļauj risināt dažādus uzdevumus visā būvniecības nozarē - sākot ar rūpnieciskiem, komerciāliem un mājokļu projektiem un beidzot ar infrastruktūras būvniecību aizsprostu, tuneļu, transporta un ūdens attīrīšanas jomā, kā arī projektiem, kuru mērķis ir risināt vides problēmas.

Globālais spēks un lokālais fokuss ir tas, kas padara mūs unikālus. Mūsu zināšanas par vietējiem tirgiem un zemes apstākļiem nozīmē, ka mēs esam ideāli piemēroti, lai izprastu un reaģētu uz konkrētām vietējām inženiertehniskajām problēmām. Mūsu globālā zināšanu bāze ļauj mums izmantot bagātīgo pieredzi un nozares gudrākos prātus, lai rastu optimālo risinājumu. Ievērojama daļa darbu tiek iegūta, pamatojoties uz projektēšanas un būvniecības konkursiem, kuros tiek piedāvāti inovatīvi dizaina risinājumi.

Mums ir 10 000 darbinieku, kas strādā sešos kontinentos, un mums ir pietiekami daudz cilvēku, zināšanu, pieredzes un finansiālās stabilitātes, lai ātri reaģētu, paveiktu darbu un to darītu droši.

Apvienojot globālos resursus un vietējās zināšanas, mēs varam īstenot dažus no lielākajiem un sarežģītākajiem projektiem visā pasaulē, taču tikpat svarīgs ir arī mūsu ikdienas darbs, un kopumā katru gadu mēs īstenojam nepārspējamus 7000 projektu.

Pārliecinoši sasniegumi veselības un drošības jomā   

Mēs uzskatām, ka mūsu darba rezultātā nevienam nedrīkst nodarīt kaitējumu, un mūsu galvenais mērķis ir panākt, lai nevienam netiktu nodarīts kaitējums.

Mēs esam sanieguši vienu no zemākajiem nelaimes gadījumu biežuma rādītājiem nozarē, un mūsu vadītāju un darbinieku apņemšanās "domāt droši, strādāt droši un doties mājās droši" ir nodrošinājusi mums apbalvojumus un atzinību no nozares organizācijām, kā arī mūsu klientiem.

Ģeotehniķu kopienas mācīšanās veicināšana

Mēs lepojamies ar to, ka ģeotehnikas nozarē mums ir vadošā loma zināšanu attīstīšanā un apmaiņā, kā arī nozares mēroga pieeju attīstīšanā. Daudzi no mūsu komandas pārstāvjiem ieņem nozīmīgu lomu profesionālajās asociācijās un nozares pasākumos visā pasaulē, sniedzot ieguldījumu nozares mēroga specifikācijās, vadlīnijās un kodeksos.

Mūsu vietējie uzņēmumi pastāvīgi dalās zināšanās ar darbiniekiem, kolēģiem, klientiem un piegādātājiem, izmantojot tehnisko dokumentu, semināru un lauka vizīšu veidā. Šādi strādājot, ne tikai tiek attīstīta mūsu nozare, bet arī tiek radītas lieliskas iespējas mūsu darbiniekiem saņemt atzinību un individuālu apbalvojumu par viņu ieguldījumu.

Izglītības partnerības

Grupas uzņēmumu darbinieki uztur ciešus kontaktus ar partneraugstskolām, lai dalītos labākajā praksē un sniegtu savas modernākās inženierzinātnes piemērus.
Keller ir arī sadarbojies ar Surrey Universitāti Apvienotajā Karalistē, lai īstenotu pētniecības projektu, kura mērķis ir apzināt un veicināt ilgtspējības paraugpraksi visās mūsu darbībās.

A Keller rig on the Sallanches project

Ģeotehniskie risinājumi

zemas oglekļa emisijas un mazas ietekmes apbūvētai videi
zemas oglekļa emisijas un mazas ietekmes apbūvētai videi
zemas oglekļa emisijas un mazas ietekmes apbūvētai videi
zemas oglekļa emisijas un mazas ietekmes apbūvētai videi
Uzzināt vairāk