Dobumu aizpildīšanai parasti izmanto cementa/pulverizēto kurināmā pelnu (PFA) maisījumu, kas atbilst vietējiem apstākļiem un kura spiedes stiprība ir aptuveni 1,0 N/mm2. Maisījumiem pēc vajadzības var pievienot smiltis un bentonītu u. c.  Lai aizpildītu lielākos tukšumus un/vai veidotu norobežojošās barjeras, iestrādā granti.

Dobumuv / plaisu / cauruļņu aizpildīšanas šuvju injicēšana

Biežākie pielietojumi

vienas vai varāku šuvju, horizontāla vai ieslīpa iestrāde
Atvērts vai sabrucis
Sausas vai pārmitras, vai ar zem tām esošiem nekonsolidētiem nogulumiem vai iežu slāņiem ar plaisām, kas radušās iegrimšanas rezultātā
Vecās raktuvju šahtas, kas bieži vien ir slēptas

Process

Šķembu iepildīšana parasti tiek veikta no primārajiem cementa injekcijas caurumiem kvadrātveida režģī ar sekundārajiem un terciārajiem caurumiem pēc vajadzības.

Priekšrocības

Samazina tukšumu migrācijas risku, kas varētu izraisīt nosēšanos vai sabrukšanu zemes virskārtā
Lai samazinātu izmaksas, var izmantot vietējās izcelsmes materiālus

Kvalitātes nodrošināšana

Keller ir apjomīgas zināšanas javas injicēšanā, dažādu iekārtu tipos lai nodrošinātu piekļuves ierobežojumus un piedāvātu alternatūvu javu receptes lai samazinātu putekļus.