Pāļu sienas sastāv no pāļiem, kas izvietoti tā, ka starp pāļiem paliek atstarpe. Vajadzības gadījumā grunti starp pāļiem var stabilizēt rakšanas laikā, vai nu ierīkojot koka vaļņus pirms izraktās grunts, vai arī izbūvējot armētu torkretbetona sienu virzienā uz izraktās grunts virsmu. Alternatīvi pirms rakšanas var veikt injekciju cementēšanu, lai nostiprinātu grunti starp pāļiem.

blakus-esosu-palu-sienas

Biežākie pielietojumi

Nogāžu stabilizācija
Atbalsta sienas
Izrakumu atbalsts

Process

Ar enkuriem vai statņu sistēmām nostiprinātās pāļu sienas bieži vien tiek balstītas uz siju, lai sadalītu slodzi (un novērstu enkuru/statņu caurduršanu) un lai mazinātu risku, ja enkurs/statnis neizturētu slodzi. Šo siju var veidot kā dzelzsbetona siju, kas izlietas pāļu sienas virzienā, vai arī izmantojot tērauda profilus, kas piestiprināti pie pāļiem un enkuru sistēmām.

Priekšrocības

Ierobežota slodzes uzņemšana no apkārtējām konstrukcijām
Mazāka vibrācija būvniecības laikā

Kvalitātes nodrošināšana

Mēs izmantojam jaunākās tehnoloģijas, testēšanas režīmus un labākās prakses piemērus, kas izstrādāti daudzu gadu garumā, lai nodrošinātu mūsu pāļu sienu novietojumu, vertikalitāti un konstruktīvo integritāti.