Keller Polska plašais produktu klāsts nozīmē, ka mūsu inženieri ir vairāk iespēju efektīvi izstrādāt optimālus risinājumus mūsu klientiem.

Levērojot ģeotehnikas fundamentālo teoriju, viņi var izstrādāt risinājumus, kas atbilst konkrētiem iekraušanas apstākļiem, apakšzemes stāvoklim un mērķim. 

Mēs varam sazināties ar mūsu pasaules produktu komandu tīklu, lai sniegtu nepieciešamo atbalstu. Kopā ar mūsu lokālajām zināšanām tas ļauj mums izstrādāt optimālus risinājumus.

Kad projekti tiek realizēti arvien sarežģītākos apstākļos un lielākā mērogā, geotehniskie risinājumi, kas nepieciešami, kļūst arī sarežģītāki – tas bieži vien prasa pielietot vairākus ģeotehniskos produktus vienā projektā, kā arī vairākas papildu pakalpojumus (piemēram, teritorijas attīrīšanu, rakšanas darbus, gruntsūdeņu vadību, dažādu monitoringu).

Ar mūsu projektu vadības pieredzi un spējām mēs varam arī integrēt citus apakšuzņēmējus, lai samazinātu vadības slogu musu klientiem.