Dinamiskā sablīvēšana ir saistīta ar kontrolētu aptuveni 10-30 tonnu celtņa pacelta svara triecienu, kas krīt iepriekš noteiktā režģa veidā, lai uzlabotu irdenu, granulētu augsni un aizpildījumus.

dinamiska-sablivesana

Biežākie pielietojumi

Nestspējas palielināšanai
Sēšanās samaiznāšana
Sašķidrināšanās samazināšana
Iegruvumu potenciāla samazināšana

Process

Dinamiskā sablīvēšana ir grunts uzlabošanas metode, kas blīvē augsnes un pildījumu materiālus, izmantojot kritiena svaru. Grunts tiek pakļauta atkārtotai virsmas blietēšanai, izmantojot smagu tērauda un betona svaru. Parasti blietētājs sver no 5 līdz 10 tonnām, brīvi krītot no augstuma līdz 10 metriem. Atsvars tiek nomests noteiktu reižu skaitu, izkārtojot to pa zemes gabalu, lai izveidotu shēmu. Atkarībā no augsnes tipa un stāvokļa var būt nepieciešami divi vai trīs piegājieni. Katrā nomešanas vietā izveidotos nospiedumus pēc katra piegājiena aizpilda ar granulētu materiālu.

Priekšrocības

Spēj sablīvēt visdažādākās vājās augsnes
Palielināta nestspēja
Samazināta sēšanās
Apstrādātajām granulētajām augsnēm un pildījumiem ir palielināts blīvums, berzes leņķis un stingrība
Var uzlabot augsnes apstākļus nelabvēlīgās vietās tiktāl, ka var izmantot seklos pamatus bez dziļiem rakšanas darbiem vai pāļu izbūves
Dažreiz var izvairīties no saspiežamu, piesārņotu pildījumu izņemšanas

Kvalitātes nodrošināšana

Parasti dinamiskās dziļās sablīvēšanas laikā tiek veikta testēšana uz vietas, izmantojot urbumu vai statisko konusa penetrometru, kā arī sablīvējuma tilpuma un vietas virsmas nosēšanās mērījumus.Apstrādes modelis, enerģijas līmenis, atkārtojuma reižu skaits un to sadalījums pa posmiem ir jāizstrādā, ņemot vērā augsnes apstākļus, apbūves veidu un nepieciešamo nestspēju un sēšanās raksturlielumus. Pirms apstrādes ir svarīgi labi pārzināt augsnes un visos darba posmos saglabāt ļoti stingru kontroli. Parasti dinamiskās dziļās sablīvēšanas darbu laikā tiek veikta testēšana uz vietas, izmantojot urbumu vai statisko konusveida penetrometru, kā arī salīvējuma tilpuma un vietas virsmas nosēšanās mērījumi.