Gruntī vai nu dabas vai cilvēku darbības rezultātā dažreiz rodas dobumi, kas var izraisīt iegruvumus. Atkarībā no situācijas un grunts kvalitātes, var pielāgot dažādas metodes, lai radītu pastāvīgu risinājumu.