Šis paņēmiens ietver nesošo kolonnu izbūvi no grants vai šķembām, izmantojot vibratoru, lai nostiprinātu visas augsnes apstrādes zonā un sablīvētu apkārtējās granulētās gruntis. Šo metodi pirmais izstrādāja mūsu uzņēmuma dibinātājs Johans Kellers, un kopš tā laika mēs to esam izmantojuši tūkstošiem projektos.

stone-columns-grunts-kolonnas

Biežākie pielietojumi

Samazināt pamatu sēšanos
Palielina nestspēju, ļaujot samazināt pamatnes izmērus
Palielina stingrību
Palielina bīdes izturību
Samazina filtrāciju
Sašķidrināšanas potenciāla mazināšana
Nodrošina nogāžu stabilizāciju
Atļaut būvju aizpildīšanu
Atļauj seklo pamatu izbūvi
Zemestrīču izraisītas sānu izplatīšanās novēršana
Ļoti efektīvs smilšu sablīvēšanai un meliorācijai

Process

Caur vājajiem slāņiem uz apakšējo stingro slāni un granulām bagāto augsni, ko sablīvē vibrators, tiek nolaista vibrācijas zonde, kas tiek padota no apakšas uz dziļurbumu. Pēc tam caur apakšējo cauruli tiek sūknēts betons. Vibrators tiek vairākas reizes pacelts un nolaists, lai veidotu izvērstu pamatni jeb “bumbu”, un pēc tam pacelts virspusē, kad betons aizpilda ieguves laikā radušos tukšumu. Parasti vibrators arī atkārtoti iespiež kolonnas augšdaļu, lai izveidotu paplašinātu galvu. Pēc pabeigšanas kolonnas var nocirst un pēc vajadzības ievietot armatūru. 

Vibro platformas var pilnībā aprīkot ar atomātisko datu ierakstīšanas sistēmu. Sistēmas datus, piemēram, strāvas stiprumu un pacelšanas ātrumu, var ierakstīt un reāllaikā parādīt kabīnē uzstādītajā monitorā kopā ar norādītajām mērķa vērtībām. Šāda uzraudzība ļauj operatoram reāllaikā koriģēt novirzes būvniecības procesa laikā, lai vibroblietēšana atbilstu projekta parametriem.

Izstrādājuma variācijas ietver vibrobetona kolonnas, kurās betons tiek iesūknēts zemē ar vibratora palīdzību, un iecementētas akmens kolonnas, kurās pildviela tiek sajaukta ar cementa javu izbūves laikā.

Priekšrocības

Augsnes uzlabošana ļauj veidot seklos standarta pamatus, kas ļaut ietaupīt.
Videi draudzīgi, jo tiek izmantoti dabīgi materiāli, kas pieejami būvlaukumā
Ļoti kluss un ar zemu vibrācijas līmeni
Procesa laikā ir jānoņem tikai neliels grunts daudzums, tāpēc nerodas grunts izvešanas izmaksas, kas saistītas ar CFA un citu urbto pāļu sistēmām.

Kvalitātes nodrošināšana

Mūsu izmantoto vibroiekārtu projektē un ražo mūsu iekšējais iekārtu ražotājs tikai Keller uzņēmumu vajadzībām.

Uzņēmumā uzstādītā kvalitātes vadības programmatūra ļauj mums reāllaikā uzkrāt un analizēt datus un apstiprināt veikto zemes uzlabošanas darbu efektivitāti.

Izpildes laikā parasti tiek reģistrēti dažādi ražošanas parametri, tostarp dziļums, strāva, vilkšanas spēks, pacelšanas/izvilkšanas secība, laiks un datums un elementa numurs.

Lai pārbaudītu kolonnu ražošanas parametrus, var izmantot arī lauka izmēģinājumus, kā arī statiskās slodzes testus - atsevišķu vai kolonnu grupu, kolonnas materiāla spiedes stiprības testus un kolonnas diametra pārbaudi.