Mēs esam pazīstami un cienīti par augstiem integritātes un godīguma standartiem attiecībās ar mūsu darbiniekiem, klientiem, piegādātājiem, konkurentiem un sabiedrību.

Tā kā tas ir ļoti svarīgi, mums ir izstrādāts uzņēmējdarbības ētikas kodekss, kas nosaka mūsu minimālās prasības visiem darbiniekiem neatkarīgi no to atrašanās vietas. Tas parāda mūsu klientiem un citām ieinteresētajām pusēm, ka viņi var paļauties uz to, ka mēs ievērosim visaugstākos godīguma, taisnīguma un integritātes standartus. Tas palīdz nodrošināt, ka mēs darbojamies tā, lai ar to varētu lepoties, un pieņemam lēmumus, kas nodrošina mūsu panākumus.

Mūsu kodeksa pamatā ir vienkāršs princips, ka mēs vienmēr ievērojam likumu. Ir deviņi principi, kas nosaka, kā mēs strādājam:

keller-prawa-pracownicy-0-2

Nodrošināt ikviena veselību un drošību

Mēs uzskatām, ka neviens nedrīkst ciest no mūsu veiktā darba, lai ikviens būtu drošībā un labklājībā.

keller-zroznicowanie

Atbalsts darbinieku tiesībām un daudzveidībai

Mēs augstu vērtējam, atbalstām un aizsargājam indivīda tiesības un cieņu, kā arī mūsu cilvēku daudzveidību, tāpēc pret mums visiem izturas ar cieņu.

etyczne-zachowanie-keller-0

Ētiskas un godprātīgas rīcības ievērošana

Mēs vienmēr esam godīgi, rīkojamies godprātīgi un ievērojam likumus, tāpēc ikviens mums uzticas.

Man in safety boots walking a line

Izvairīšanās no kukuļošanas un korupcijas

Mēs vienmēr pārliecināmies, ka mūsu darbībā nav kukuļošanas un korupcijas un ka projektus iegūstam godīgi, lai cilvēki zinātu, ka mūsu lēmumi tiek pieņemti pareizo iemeslu dēļ.

Keller's intranet on a mobile phone

Mūsu saziņas atklātība un atbildība

Mēs sazināmies atklāti, godīgi, skaidri un atbildīgi.

keller-polska-praca-w-spolecznosci

Darbs kopienā

Mēs rīkojamies atbildīgi un ar cieņu pret kopienām, kurās strādājam, jo esam daļa no tām.

keller-polska-chronimy-srodowisko

Mūsu vides aizsardzība

Mēs saudzējam un samazinām ietekmi uz vidi, lai rūpētos par nākotni.

keller-polska-bronimy-tego-co-sluszne

Aizstāvēt to, kas ir pareizi

Mēs neklusējam, ja uzskatām, ka mūsu principi tiek apdraudēti.

keller-polska-doskonala-obsluga-klienta

Nodrošināt izcilu klientu apkalpošanu un sadarboties ar piegādātājiem, lai nodrošinātu mūsu standartu ievērošanu.

Mēs strādājam, lai apmierinātu klientu vajadzības un pārsniegtu viņu cerības, tāpēc viņi ar mums sadarbojas atkal un atkal. Mēs nodrošinām, ka veidojam konstruktīvas attiecības ar mūsu piegādātājiem un ka viņi saprot mūsu principus un standartus, pēc kuriem mēs strādājam.

Uzņēmējdarbības rīcības kodekss