Aizvien augošā zemes trūkuma dēļ aizvien biežāk nepieciešams izmantot industriālās teritorijas un marginālās zemes, kur nepieciešams veikt gruntsūdeņu un augsnes attīrīšanu, lai samazinātu piesārņojumu. Keller ir ideālais partneris attīrīšanas projektiem, kas piedāvā optimālu risinājumu, lai padarītu piesārņoto zemi piemērotu atkārtotai lietošanai.