Mēs nodrošinām nemainīgi augstu veiktspēju un nepārtraukti pilnveidojamies, lai apmierinātu klientu vajadzības:

  • Informēt visus darbiniekus un ieinteresētās puses par mūsu pieeju kvalitātei un nepārtrauktai pilnveidošanai
  • Izstrādāt integrētas sistēmas un procesus, kas atvieglo mūsu mērķu sasniegšanu, vienlaikus izprotot mūsu radīto vērtību
  • Ieviest rādītājus, kas ļauj mums saprast un sekot līdzi tam, kā mēs virzāmies uz priekšu
  • Ieviešam rīkus un metodes, kas palīdz samazināt iespējamos atkritumus mūsu procesos, materiālos un resursos un veicināt darbības izcilību
  • Nodrošināt garantijas režīmu, kas garantē, ka mēs apmierinām klientu un ieinteresēto personu vajadzības