Keller piedāvā pilnu pakalpojumu klāstu ūdens būvniecības tirgum. Tas iekļauj jaunu ostu, molu un piestātņu projektēšanu un būvniecību, kā arī esošo būvju paplašināšanu un restaurāciju. Mums ir arī plūdu barjeru risinājumi un krasta aizsardzības shēmas.