Vājai, viegli saspiežamai gruntij var būt nepieciešami strukturālie elementi, it īpaši smagie pamati, kas pārnes slodzi uz apakšējām atbilstošām gruntīm vai iežiem. Gan atvērtā būvlaukumā, gan iekšā esošā būvē Keller var sniegt optimālu smago pamatu risinājumu jūsu projektam. Šo risinājumu pielieto arī tad, kad nepieciešams pārnest stiepes spēkus uz grunti.