Iegrimšana (būves pakāpeniska kustība uz leju) var izraisīt ēku bojājumus. Keller var izmantot atkārtotas līmeņošanas metodes, lai atgrieztu ēkas to paredzētajā līmenī, stiprinātu trauslu grunti zem un apkārt pamatiem un, lai izvairītos no atkārtotām iegrimšanas problēmām.