,,Compensation or fracture grouting" ir cementa suspensijas injekcija gruntī, radot un aizpildot plaisas, kas pēc tam paceļ virs tiem esošo grunti un konstrukcijas.

Compensation fracture grouting illustration

Biežākie pielietojumi

Konstrukciju pārlīmeņošana
Tuneļa rakšanas laikā stabilizēt un mazināt virszemes konstrukciju nosēšanos

Process

Uzmavas atveres caurule tiek iestrādāta iepriekš izurbtā caurumā zem konstrukcijas, un stratēģiskās vietās caur atverēm zem spiediena tiek iesmidzināts javas suspensija.

Tiklīdz tiek pārsniegts grunts hidrofrakcijas spiediens, gruntī atveras plaisas, kuras nekavējoties paplašinās, ieplūstot javai. Tā rezultātā notiek kontrolēta virskārtas grunts un konstrukciju sasvēršanās.

Priekšrocības

Neuzkrītoša, jo to var veikt no šahtām vai tuneļiem bez piekļuves skartajām ēkām
Precīza kontrole un atskaites, gadījumā ja tā ir savienota ar efektīvu uzraudzības sistēmu

Kvalitātes nodrošināšana

Keller var piedāvāt kompleksus risinājumus, kas apvieno plaisu inicēšanu un skarto konstrukciju uzraudzību reāllaikā.

Visaptveroša pieredze mums ir ļavusi radīt modernas urbšanas un datorizētas injekciju sistēmas, kas integrē injekciju procesu un reāllaika uzraudzību. Injekciju ievadīšanas dati tiek attēloti laika griezumā un apkopoti trīsdimensiju diagrammās un ziņojumos.