Ja būvprojektam nepieciešams uzraudzīt strukturālo vai grunts kustību, vai vides īpašības kā temperatūra, troksnis vai vibrācijas, Keller var izveidot un uzstādīt mēraparatūras shēmu, sniegt programmatūru, kas iegūst informāciju un to atspoguļo viegli lietojamā formātā.

Mūsu grupas uzņēmums GEO-Instruments var izstrādāt un uzstādīt instrumentēšanas sistēmu, nodrošināt programmatūru, kas apkopo informāciju un sniedz to viegli lietojamā formātā.