COVID-19 situācijas attīstoties mēs vēlamies Jums apliecināt, ka pieņemam visus nepieciešamos pasākumus, lai palīdzētu novērst infekcijas izplatību un aizsargātu mūsu darbiniekus, klientus un partnerus, vienlaicīgi cenšoties turpināt darbību uz vietas un mazināt ilgtermiņa komerciālo ietekmi.

Mēs esam koncentrējušies uz diviem galvenajiem aspektiem:

Personiskā veselība un drošība

Mūsu darbinieku, klientu un partneru veselība un drošība ir mūsu prioritāte un galvenais apsvērums, ņemot vērā katru veikto darbību. Kamēr mūsu darbinieki ievēro savu valdību sniegto norādījumu, mēs esam proaktīvi ieviesuši vairākus protokolus un darba organizācijas veidus.

Ceļošana tiek minimizēta, un tiek izmantotas video konferences, lai aizvietotu klātienes tikšanās, kad tas ir iespējams.

Darbiniekiem ir lūgts nepiedalīties lielos ārējos pasākumos, konferencēs vai izstādēs. Lieli iekšējie grupas pasākumi un notikumi ir atlikti vai atcēlti.

Mēs arī bieži atkārtojam vispārējos veselības norādījumus.

Projektu līmenī, situācijai attīstoties, mēs turpinām cieši sadarboties ar klientiem, lai nodrošinātu drošu darbību vietējā līmenī.

Projektu realizēšana un biznesa noturība

Mēs turpinām apņemties nodrošināt nepārtrauktu servisu mūsu klientiem, cik praktiski iespējams, ņemot vērā valdības ieteikumus, vietējos regulējumus un klientu prasības.

Mūsu operacionālās komandas jau ir pieradušas strādāt attālināti. Darbinieki var piekļūt mūsu sistēmām un programmatūrai attālināti un izmantot sadarbības rīkus, piemēram, Skype, lai paliktu savstarpēji saistīti. Mūsu ieguldījumi drošībā un atbilstībā nodrošina augstu aizsardzības līmeni.

Keller izpildkomiteja un visas vadības komandas ir pilnībā apņēmušās pārvarēt šo bezprecedenta krīzi. Kā globālais geotehniskais uzņēmējs, mums ir daudzveidīgi ieņēmumu plūsmas veidi, kas attiecas uz ģeogrāfiju, nozari, klientiem un produktiem, kas nodrošina mūsu izturību šādos apstākļos. Mūsu darba spēks parasti ir tieši nodarbināts un geogrāfiski izkliedēts. Materiāli, ko izmantojam, parasti tiek iepirkti vietējā tirgū. Tie parasti ir plaši pieejami, un mēs parasti izmantojam vairākus piegādātājus.

Atsevišķas vietas, vietējā tirgus un plašākas makroekonomiskās situācijas strauji mainās. Mēs cieši vērojam notikumus un atjaunojam biznesa nepārtrauktības plānus, veicot atbilstošus pasākumus, lai varētu turpināt atbalstīt savus interesentus, cik vien iespējams.

Lai gan neviens nenovērtē situāciju, ar kuru saskaramies, mēs visi esam globālā komanda, kas ir spēcīga, apņēmīga un vadīta no kopējiem vērtību principiem, kas vieno mūs visus visā pasaulē.