dziļie-pamati
Dziļie pamati

Dziļie pamati ir nepieciešami gadījumos, kad vājai gruntij ir nepietiekama pretestība pret esošo slodzi vai esošās slodzes izmaiņām. Tas ietver strukturālo elementu izbūvi, lai pārnestu slodzi zemāk uz spēcīgāku grunti vai iezi.

Injicēšana-metodes
Injicēšana

Keller ir pasaules vadošais uzņēmums injicēšanā ar sistēmām, kas piemērotas dažādiem pielietojumiem no ēku pacelšanas līdz dambju sienu veidošanai.

grunts-nostiprināšana
Grunts nostiprināšana

Grunts nostiprināšana veiksmīgi palīdz noturēt grunti, lai tā nekustas vai nenovirzās nevēlamā virzienā.

krasta-apbūve
Krasta apbūve

Keller sniedz projektēšanas un būvniecības pakalpojumus krasta tuvumā esošām ūdens būvēm, izmantojot pāļu dzīšanas un zemes inženierijas metodes.