Mēs uzskatām, ka mūsu darba vai sniegto pakalpojumu dēļ nevienam nedrīkst nodarīt kaitējumu. Mūsu galvenais mērķis ir panākt, lai, efektīvi pārvaldot veselības aizsardzību un drošību visās mūsu darbībās, negadījumu skaits būtu nulle.

Katra atbildība

Mēs saprotam, ka par drošību ir atbildīgi visi. Mēs rūpējamies, lai visi darbinieki, darbuzņēmēji un trešās puses būtu pienācīgi apmācīti un justos droši, ka var apstrīdēt un ziņot par nedrošu praksi. Tikai strādājot kopā un apzinoties, ka mums visiem ir sava loma, mēs varam panākt vispārēju uzlabojumu.

Visus negadījumus ir iespējams novērst

Mēs uzskatām, ka visas traumas un arodslimības ir novēršamas.

Nav atkārtošanās gadījumu

Mēs pastāvīgi cenšamies novērst nelaimes gadījumu un risku cēloņus, mācoties no katra negadījuma, lai tas nekad vairs neatkārtotos.

Drošības standarti

Mēs vienmēr pārliecināmies, ka mums ir ieviesti pareizie veselības aizsardzības un drošības standarti un procedūras, kā arī tiek lietoti pareizie instrumenti un aprīkojums.

Pilnvaras apturēt darbu

Mums visiem ir pienākums runāt, ja pamanām nedrošas darbības, un ikvienam ir tiesības apturēt darbu, kamēr tas nav drošs, neriskējot, ka tas tiks pakļauts sekām.

Vadība drošības jomā

Mūsu vadītāji un uzraugi ir atbildīgi par mūsu darbinieku drošību, un no viņiem tiek sagaidīts, lai viņi efektīvi vadītu darba drošību.

Domājiet droši, strādājiet droši, ejiet mājās droši.