“Mass mixing” (MSM) jeb masas stabilizācija ir grunts uzlabošanas paņēmiens, kas uzlabo mīkstu vai irdenu grunti, mehāniski sajaucot to ar mitru javu vai sausu cementa saistvielu.

Mass mixing illustration

Biežākie pielietojumi

Nestspējas palielināšana
Sēšanās samazināšana
Globālās stabilitātes palielināšana
Piesārņojuma iekapsulēšanai

Process

“Mass mixing” process parasti tiek veidots iepriekš noteiktās "šūnās", kuru platība ir 4 x 4 m. Parasti šūnas tiek sajauktas blakus citām, veidojot 100 % masas stabilizētu zonu ar projektēto stiprību un stingrību.

Gruntis ir ļoti atšķirīgas pēc to sajaukšanas spējas atkarībā no to tipa, stiprības, ūdens satura, plastiskuma, stratigrāfijas un tekstūras. Organisko augsni un kūdru bieži vien var stabilizēt, taču pirms projektēšanas vienmēr ieteicams veikt laboratorijas testus.

Apstrāde ir iespējama līdz 5-6 m dziļumā.

Lieli šķēršļi tiek iepriekš izrakti pirms grunts sajaukšanas procesa.

Lai noteiktu maisījuma metodiku, maisīšanas enerģiju un saistvielas saturu, pirms ražošanas tiek veiktas laboratorijas pārbaudes. Keller ir izstrādājis patentētu aprīkojumu un programmatūru reāllaika kontrole, sajaukšanas parametru kontrolei un uzraudzībai sajaukšanas procesa laikā. Ražošanas laikā tiek ņemti paraugi, kas tiek uzglabāti kontrolētā vidē testēšanai.

Priekšrocības

Kluss un bez vibrācijas
Videi draudzīgs, jo izmanto viegli pieejamus materiālus
Gandrīz nav būvgružu
Darbības var veikt zemā temperatūrā
Ekonomisks
Var aizstāt dārgākas dziļo pamatu izbūves metodes
Elastīga tehnoloģija pielietošanā
Samazina būvniecības laiku

Kvalitātes nodrošināšana

Kvalitāte tiek kontrolēta un nodrošināta, izmantojot kolonnu uzstādīšanas protokolus un attiecīgo laboratorijas un lauka pārbaudes testu rezultātus. Katrai kolonnai ir izdruka, kas parasti ietver: elementa identifikāciju, informāciju par sajaukšanas instrumentu, sajaukšanas dziļumu, sajaukšanas laiku, suspensijas specifikāciju, ievadīšanas plūsmas ātrumu un spiedienu, kopējo izmantotās suspensijas tilpumu, sajaukšanas instrumenta ātrumu un apgriezienus minūtē iespiešanas un izņemšanas laikā un instrumenta griezes momentu.

Pamatojoties uz šo informāciju, tiek aprēķināta maisīšanas enerģija un saistvielas saturs, lai tas atbilstu konstrukcijas prasībām.

Stabilizētas augsnes paraugi testēšanai parasti tiek ņemti no svaigas (tikko izbūvētas) kolonnas.

Lai iegūtu paraugus un pārbaudītu dziļo grunts maisījuma kolonnu nepārtrauktību, viendabīgumu un stingrību, var izmantot arī modernu serdes urbšanu un citas lauka testēšanas metodes. Piemērotu pārbaudes metožu izvēle ir atkarīga no to piemērotības, precizitātes un piemērojamības saistībā ar grunts apstrādes mērķi un modeli un stabilizētās augsnes projektētajām īpašībām.