“Wet soil mixing”, kas pazīstama arī kā “deep soil mixing” metode, uzlabo vāju grunšu īpašības, mehāniski sajaucot tās ar cementa saistvielas suspensiju.

wet-soil-mixing

Biežākie pielietojumi

Ceļu un dzelzceļa uzbērumi
Lentveida, stabveida un plātņu pamatu atbalsts
Tiltu balsti un balsti, vēja turbīnu pamati
Aizturēšanas sistēmas un rakšanas atbalsts
Nogāzes stabilizācija
Sašķidrināšanas mazināšana
Dambji, norobežojošās sienas un noteces aizsprostošanas barjeras
Zemes uzlabošana un teritorijas sanācija ar masveida stabilizāciju
Piesārņojošo vielu iekapsulēšana un imobilizācija

Process

Jaudīgais urbis virza maisīšanas rīku, jo suspensija tiek sūknēta caur savienojošo urbja cauruli, sajaucot grunti līdz mērķa dziļumam. Papildu grunts sajaukšana tiek pabeigta, kad instruments tiek celts uz augšu. Masveida mitras augsnes sajaukšanu jeb masveida stabilizāciju veic ar horizontālās ass rotācijas sajaukšanas rīku eskavatora strēles galā. Saistvielu suspensiju ievada caur pievada cauruli, kas piestiprināta pie strēles.

Šajā procesā tiek izbūvētas atsevišķas gruntsbetona kolonnas, pārklājošos kolonnu rindas vai 100 % masveida stabilizācija ar projektēto stiprību.

Priekšrocības

Kluss un bez vibrācijas
Videi draudzīgs, jo izmanto viegli pieejamus materiālus
Gandrīz nav atkritumu
Darbības var veikt zemā temperatūrā
Ekonomisks
Var aizstāt dārgākas dziļo pamatu izbūves metodes
Elastīga tehnoloģija pielietošanā
Samazina būvniecības laiku

Kvalitātes nodrošināšana

Kvalitāte tiek kontrolēta un nodrošināta, izmantojot kolonnu uzstādīšanas protokolus un attiecīgo laboratorijas un lauka pārbaudes testu rezultātus. Katrai kolonnai ir izdruka, kas parasti ietver: elementa identifikāciju, informāciju par sajaukšanas instrumentu, sajaukšanas dziļumu, sajaukšanas laiku, suspensijas specifikāciju, ievadīšanas plūsmas ātrumu un spiedienu, kopējo izmantotās suspensijas tilpumu, sajaukšanas instrumenta ātrumu un apgriezienus minūtē iespiešanas un izņemšanas laikā un griezes momentu.

Pamatojoties uz šo informāciju, tiek aprēķināta maisīšanas enerģija un saistvielas saturs, lai tas atbilstu konstrukcijas prasībām.

Stabilizētas grunts paraugi testēšanai visbiežāk tiek ņemti no svaigām (tikko izbūvētām) kolonnām.

Lai iegūtu paraugus un pārbaudītu “deep soil mixing” kolonnu nepārtrauktību, viendabīgumu un stingrību, var izmantot arī modernu serdes urbšanu un citas lauka testēšanas metodes. Piemērotu pārbaudes metožu izvēle ir atkarīga no to piemērotības, precizitātes un piemērojamības saistībā ar augsnes apstrādes mērķi un modeli un stabilizētās augsnes projektētajām īpašībām.