DSM kolonnu izbūve autoceļam lokācijā bez tiešas ūdens pieejamības būvlaukumā.

Keller-Turaida-Latvija

Projekts

«DSM» kolonnu izbūve nogāzes pastiprināšanai zem pārbūvejamā autoceļa.

Izaicinājums

«DSM» kolonnu izbūve autoceļam lokācijā bez ūdens pieejamības būvlaukumā.

Risinājums

«DSM» kolonnas ar 100 cm diametru zem pārbūvējamā autoceļa.

Informācija par projektu

Īpašnieks(-i)

Osins, Rihards

Keller uzņēmuma vienība(-s)

Keller NEE

Galvenais darbuzņēmējs(-i)

BINDERS SIA

Inženieris(-i)

Osins, Rihards