Keller projektē un būvē izdevīgu ģeotehniskus risinājumus industriālajam un ražošanas sektoram.

Nozares izaicinājumi, kurus varam atrisināt

Mūsu spēja novērtēt situāciju būvniecības laikā palīdz nodrošināt drošu un efektīvu darbu. Tas arī palīdz mums strādāt tā, lai mūsu klātbūtne netraucētu jūsu darbiem
Mūsu pamatu sistēmas var sniegt mazas sēšanās pielaides, kuras nepieciešamas jutīgai aparatūrai, lai tā pareizi darbotos
Nereti būvniecība industriālajās rūpnīcās un ražotnēs jāveic ar ierobežotu pieejamību. Mūsu komandas spēj droši darboties pārslogotās vietās, kas nepārtrauc savu darbūbu un ir ar īpašu aprīkojumu
Mēs spējam ātri mobilizēties jūsu atrašanās vietā, lai stabilizētu bojātas būves, lai jūsu ražotne var turpināt darbu