Būvniecības nozarei un tās ģeotehnikas nozarei ir labas iespējas gūt labumu no pieaugošā iedzīvotāju skaita, klimata noturības projektiem, kā arī no pilsētu un infrastruktūras paplašināšanās. Taču to ierobežos jauni ierobežojumi attiecībā uz oglekļa dioksīda, resursu izmantošanas un atkritumu rašanās apjomiem, un no tās tiks sagaidīts, lai tā radītu vietējās darbavietas un sociālo vērtību.

Gudri uzņēmumi negaidīs, kad tos piespiedīs regulējums. Tie apsteigs līkni un izstrādās risinājumus, kas apmierina klientu vajadzības ar zemākām izmaksām, ar zemākām oglekļa emisijām un kas samazina jebkādu negatīvu ietekmi uz vidi vai rada pozitīvu ietekmi uz vidi.

Mēs, Keller, esam pieredzējuši, prasmīgi un radoši, lai spētu tikt galā ar šo izaicinājumu.