Keller sniedz projektēšanas un būvniecības pakalpojumus krasta tuvumā esošām ūdens būvēm, izmantojot pāļu dzīšanas un zemes inženierijas metodes.

Geotechnincal instrumentation and monitoring

Biežākie pielietojumi

Sēšanās uzraudzības
Strukturālo bojājumu novēršana būvlaukumā un blakus tam notiekošajos būvdarbos
Rakšanas darbu atbalsts
Operāciju izvērtēšana
Vibrāciju, putekļu un trokšņa uzraudzība

Process

Varam darboties kā neatkarīgi konsultanti vai partneri ar projektu un būvniecības komandu.

Mums ir plaša pieredze ar mēraparatūru un mēs cenšamies veicināt inovatīvu risinājumu ieviešanu, plašu tehnoloģiju klāsta izvietošanu.

Mūsu automatizētās uzraudzības sistēmas var apstrādāt datus sekunžu laikā, padarot tos pieejamus tiešsaistē.

Priekšrocības

Riska mazināšana
Projektu un metožu optimizācija, lai samazinātu laika patēriņu un izmaksas
Normatīvo prasību ievērošanas dokumentēšana
Dati jebkurā vietā un laikā, kad tie ir nepieciešami
Aktuāli dati labošanas pasākumu attīstībai un izvērtēšanai