Mēs ieguldām mūsu darbinieku profesionālajā un personīgajā attīstībā un nodrošinām viņiem izaicinājumiem bagātu vidi, lai viņi varētu pilnveidot savas prasmes.

Mācību un attīstības iespēju nodrošināšana nav tikai jautājums par to, kā panākt, lai mūsu darbinieki saņemtu vairāk. Mēs zinām, ka darbam jābūt izaicinošam, atalgojošu un stimulējošam, sniedzot jaunas iespējas pārvarēt šķēršļus un attīstīt prasmes. Ņemot to vērā, mēs rūpējamies, lai mūsu darbiniekiem visās uzņēmuma daļās būtu regulāras iespējas mācīties un pilnveidoties.

Tas ietver tehniskās, drošības un kompetences apmācības, kā arī vispārējās vadības kursus vidējā līmeņa vadītājiem. Papildus vispārējām programmām darbinieku grupām apmācība tiek pielāgota konkrētām individuālām vajadzībām, ja apmācības vajadzības ir noteiktas darba rezultātu apspriešanā vai plašākā talantu novērtēšanas procesā. Globālā līmenī Keller piedāvā arī savu Projektu vadītāju akadēmiju.