DSM kolonnu izbūve ziemas apstākļos

Rīgas Tehniskā universitāte

Projekts

Rīgas Tehniskās Universitātes jaunbūve Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros.

Izaicinājums

Veiksmīgā projekta realizācija priekš prasīga ģenerāluzņēmēju un būvuzraudzības ziemas apstāķļos.

Risinājums

«DSM» kolonnas zem stabveida un lentveida pamatiem. Projektā izbūvētas «DSM» kolonnas ar 100 cm diametru.

Informācija par projektu

Īpašnieks(-i)

Osins, Rihards

Keller uzņēmuma vienība(-s)

Keller NEE

Galvenais darbuzņēmējs(-i)

Skonto Construction SIA

Inženieris(-i)

Osins, Rihards