Kerija Porita (Kerry Porritt), Keller grupas uzņēmuma sekretāre un juridiskā padomniece, tika atzīta par vienu no 100 ietekmīgākajām sievietēm inženierzinātņu nozarē.  

Saraksts, ko sadarbībā ar laikrakstu Financial Times sagatavoja uzņēmumu Inclusive Boards, tika publicēts konferencē Inclusive Boards: 2019. gada 22. oktobrī notika konference "Women in Engineering Leadership".

Kerija saka: "Esmu gandarīta, ka esmu iekļauta šajā sarakstā kopā ar tik iedvesmojošām sievietēm, un lepojos, ka esmu saņēmusi šo atzinību. Uzņēmumā Keller mēs esam apņēmušies radīt vidi, kurā ikvienam ir vienlīdzīgas iespējas pilnībā īstenot savu potenciālu un kurā var uzplaukt daudzveidība."

"Inclusive Boards" attīstības direktore Elizabete Oni-Iyiola saka: "Inženieri ietekmē gandrīz visas mūsu ikdienas dzīves jomas. Kerija un šodien pieminētie darbinieki ir paraugi, kas iedvesmo apkārtējos un demonstrē līderību un ietekmi savā darbā."

To vidū ir vadītāji no tādiem vadošajiem inženiertehniskajiem uzņēmumiem kā Amey, Arup, BAE Systems un Laing O'Rourke.