Kā daļu no mūsu apņemšanās veicināt daudzveidīgu un iekļaujošu darba vidi mēs aktīvi atbalstām darbinieku vadītu tīklu izveidi.

Esam izveidojuši savu pirmo sieviešu tīklu Ziemeļamerikā - Keller Women in Construction (KWIC).

KWIC piedāvā sievietēm iespēju dalīties ar domām, resursiem un idejām, lai veicinātu profesionālo attīstību organizācijā un būvniecības nozarē.

KWIC sponsorē pasākumus, tostarp profesionālās attīstības tīmekļa seminārus, tīklošanas sesijas, vietējās skolas un mentoringa pasākumus, lai veicinātu iekļaušanu, darbinieku pieņemšanu darbā, noturēšanu un karjeras attīstību.

Koordinācijas komitejā darbojas sievietes, kas pārstāv dažādas jomas - no inženiertehniskajām, cilvēkresursu, komunikācijas un mārketinga jomas. To atbalsta vadošie sponsori no Keller Ziemeļamerikas vadības komandas.

Džeimss Hinds, Keller North America prezidents, saka: "Lai gan mēs esam apņēmušies nodrošināt daudzveidību un iekļautību, sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas gan Keller darbinieku vidū, gan būvniecības nozarē kopumā. Esmu pārliecināts, ka KWIC izveide ir nozīmīgs solis šī jautājuma risināšanā, un es to pilnībā atbalstīšu."